Det är aldrig för sent.


Alla våra utbildningar fokuserar på de förändrade villkor som gäller för journalister, 
chefer och kommunikatörer. I en alltmer digitaliserad och ständigt föränderlig värld. 
Våra kurser är alltid interaktiva och vi utgår alltid från deltagarnas egna erfarenheter.
Nedan kan du välja det utbud som bäst passar ditt behov. Vi har utbildningar för journalister,
kommunikatörer och ledare.  Sök eller kolla i listan vad som passar dig bäst.

V

15 oktober - Online
Den nya journalistiken

Alla vill nå ut med sin journalistik till så många som möjligt. Men det gamla sättet att arbeta på fungerar inte riktigt längre. Här får du en genomgång av de viktigaste förändringarna från analog till digital flödesjournalistik.
Kursledare: Jonas Elgh