Det är aldrig för sent.


Sedan starten i mitten av nittiotalet, har vi alltid jobbat interaktivt med våra kunder. Vi gör det eftersom det är det överlägset bästa sättet att lära sig något och för att driva utvecklingen framåt. Workshopformen innebär bl a att vi alltid utgår från deltagarnas egna erfarenheter och de aktuella behov som finns. Alla våra workshops fokuserar på de förändrade villkor som gäller för journalister, chefer och kommunikatörer. I en alltmer digitaliserad och ständigt föränderlig värld.  Nedan kan du välja det som bäst passar ditt behov.

V


Feedback utvecklar

När vi vill lyckas bättre med något finns ingen effektivare metod än det vi kallar Konstruktiv feedback. Bara under det senaste året har Mediamentorerna utbildat över hundra redaktionella medarbetare i metoden och alltfler upptäcker vikten av att ha ett fungerande feedback-system. 

Läs mer nedan