O R G A N I S A T I O N E N


Organisationsutveckling är ett mångbottnat begrepp.
Vi beskriver helst oss själva som rådgivare och processledare
när en organisation vill genomföra någon slags förändring.
I en inledande fas kan det handla om vilken förändring.
Men lika ofta kommer vi in när förändringen ska genomföras. 


LEDARSKAP  |  JOURNALISTIK

HEM  |  ERBJUDANDE  |  ORGANISATION

VAR SKA VI BÖRJA?

Det är några saker vi gör för att hjälpa organisationer att sätta fart på sitt utvecklingsarbete:
1) Omvärlds- och nulägesanalys delas och diskuteras i organisationen för ökad medvetenhet om det faktiska läget
2) Sence of urgency - workshops i organisationen för att mobilisera engagemang och call-to-action. Varje medarbetare, oavsett roll, behöver bestämma sig för om det känns meningsfullt att investera i arbetet. Vad gör det värt det för mig att få veta hur det kommer att gå? Om det inte spelar någon roll är det dags att se sig om efter en mer meningsfull syssla någon annanstans.
3) Skörda lågt hängande frukter snabbt. När något konkret sker, förstärks känslan av framåtrörelse. Parallellt behöver planeringen kring större strategiska vägval ske. Vi introducerar gärna den sk "Belfast-modellen", som verktyg för att enkelt och snabbt involvera hela organisationen i att sortera stort och smått, välja prioriterade insatser att komma igång med. 

> FÖRÄNDRINGSLEDNING

Mediamentorerna utgår från ett tolv-punktsprogram som bl a bygger på Kotters "Åtta steg till förändring". Vi har anpassat programmet efter medielandskapets villkor och har använt det i sin helhet eller i delar i olika mediesammanhang. Här följer några exempel på innehåll i programmet:
 • Din guide i förändringsarbetet: En 8-stegs-plan. Från ”Känsla av akut läge” till ”Formalisering av nya arbetssätt”
 • Vem vill förändras? Så hanterar du motstånd – och så kommunicerar du din idé eller vision
 • Från ord till handling: Genomförandekraft genom förändrings-ledargrupper, och valet av snabba framgångar
 • Kultur käkar strategi till frukost: Samspelet av strategier, företagskultur och organisation
 • De otrogna kunderna: Läsaraffären och konverteringar - att vinna, ta hand om och behålla publiken
 • Annonser 2.0: Nya produkter för den lokala företagsmarknaden
 • Effektiva utvecklingsverktyg för nya affärsmodeller: Business Model Generation, SWOT, Scenario Planning, Co-creating ...
 • Digitala affärsmodeller: Vad kan vi lära oss av vinnare & förlorare
 • Varumärkesutveckling: Metoder att ”branda” projekt
 • Data vs Nyhetsnäsa: Fakta som stödjer nyhetskänsla & berättandet
 • Smart Data istället för Big Data: Planera vilken data du behöver
 • Sociala Medier - och sen? Mobil 3.0 – wearables - Internet of things – hur kan vi hänga på vår mobila publik?

> VI SKA ORGANISERA OM

Det är inte helt ovanligt att omorganisationer funkar som plåster på ett djupt och sedan lång tid blödande sår. Inte sällan grundas dock besluten på en förenklad problembeskrivning/analys och skulle kunna ses som ett sätt att "slippa" ge sig in i en mer utmanande och ibland konfliktfylld utforskande process med okänd utgång.
På kort sikt kanske en omorganisation kan släcka några besvärande bränder. Ofta ligger dock en mer komplex utmaning kvar - och pyr. Snart blossar en ny eld upp - följd av ännu en omorganisation...osv.

Att ta sig an komplexa lägen kräver hög grad av tillit i t ex en strategisk ledningsgrupp som behöver djupdyka tillsammans.
Vi börjar därför vårt organisationsarbete med att ställa frågor som:
- Vad har ni siktet inställt på?
- Hur går det för er?
- Vad är stabilt och fungerar som ni har det nu?
- I vilken utsträckning har ni verkligen utmanat potential inom den befintliga organisationsstrukturen?
- Vilka mätbara resultat behöver ni på kort och längre sikt uppnå?
- Hur vill ni tar er an utmaningarna tillsammans?

Vår erfarenhet är att en av de viktigaste framgångsfaktorerna i ett utvecklings- och förändringsarbete är att hitta en bra balans mellan stabilitet och nytänkande, vilket framförallt behöver manifesteras i ledarskapet och dess förmåga att engagera hela organisationen.
Ibland är naturligtvis en större omorganisation av verksamheten verkligen nödvändig - för utveckling eller anpassning. Då tar vi avstamp i visioner om framtiden och börjar med en grundlig nulägesanalys tillsammans med nyckelpersoner.