En väg till kunskap,
förmåga och mod


I andra änden av den här bron börjar Skeppsholmen.
En oas mitt i Stockholm där vårt kontor och våra lokaler ligger.
Hit är du välkommen på kurser, coachningssamtal eller om du bara
har lust att titta in på en fika.

V

VÅRA LOKALER

MEDIAMENTORERNA AB 
Slupskjulsvägen 34 
111 49 STOCKHOLM

KONTAKT

Tinna Bondestam, 070-309 27 38
Thomas Lundkvist, 073-343 40 16
Jonas Elgh, 073-941 40 40
Herbert Neuwirth, 070-244 18 60


Kontakta oss