En väg till kunskap,
förmåga och mod

I andra änden av den här bron börjar Skeppsholmen.
En oas mitt i Stockholm där vårt kontor och våra lokaler ligger.
Hit är du välkommen på kurser, coachningssamtal eller om du bara
har lust att titta in på en fika.

VÅRA LOKALER

MEDIAMENTORERNA AB 
Slupskjulsvägen 34 
111 49 STOCKHOLM

KONTAKT

Tinna Bondestam, 070-309 27 38
Thomas Lundkvist, 073-343 40 16
Jonas Elgh, 073-941 40 40
Herbert Neuwirth, 070-244 18 60


Kontakta oss