L E D A R S K A P S P R O G R A M

I den pressande tid vi lever just nu, är ledarskapet avgörande för hur väl vi lyckas. 
Samtidigt vet vi hur svårt det kan vara, för vi har själva varit där. 
Våra ledarskapsprogram utbildar, lyfter och stöttar dem som har ledarpositioner.


JOURNALISTIK  |  ORGANISATION

HEM  |  ERBJUDANDE  |  LEDARSKAP

> INHOUSE PROGRAM

I den digitala omställning som pågår har många medieföretag behov av att erbjuda både stöd och kompetensutveckling för sina chefer och arbetsledare, eftersom villkoren för ledarskapet förändrats rejält under senare år. Vi har satt ihop många ledarskapsprogram för såväl mediekoncerner som enskilda medieföretag. Vill du läsa mer om våra inhouseprogram eller ta kontakt med oss angående detta, så klicka nedan.

 

> COACHNING

Många väljer att gå i individuell coachning hos oss. Normalt löper coachningar med sex-sju veckors mellanrum under ett år eller ett halvår och utgör ett kontinuerligt professionellt stöd där du får vrida och vända på allt du behöver relaterat till din yrkesroll.

> ÖPPNA UTBILDNINGAR

Vid större efterfrågan genomför vi också öppna ledarskapsutbildningar. Chefer och arbetsledare från olika företag och arbetsplatser möts då i en grupp om 10-15 deltagare som träffas regelbundet under cirka ett års tid. I utbildningen jobbar alla med sina egna case hemifrån och vi erbjuder utöver själva utbildningen också handledning och coachning, både individuellt och i grupp. Intresserad? Klicka nedan.

 

> STRATEGISK RÅDGIVNING

Den strategiska rådgivningen riktar sig till chefer som står inför behovet av att göra en större förändring och vill pröva sig fram i olika lösningar tillsammans med någon som har liknande erfarenheter och kunnande. Våra rådgivare har alla erfarenhet av strategiskt arbete på hög nivå.