Utveckla organisationen


Ordet organisation kommer från grekiskans organon, som betyder verktyg eller instrument.
Organisationer är möjliggörare, nödvändiga för att skapa körkonserter och kärnkraftverk.
Men det är långt ifrån alltid som människorna som befolkar dessa organisationer
upplever dem som funktionella. Och då är de sannolikt inte det längre. 
Vi vill bidra till att människor får verka i organisationer som är värdiga dess medlemmar.

Vi börjar där du är

Vi lyssnar alltid först. Vilka är era behov?
Vad har ni prövat? Vad behöver ni egentligen hjälp med? 
När vi vet det, kan vi börja gräva i vår verktygslåda. Där finns det erfarenheter, processer och modeller som passar de flesta behov.

Vi gillar kartläggningar

Ett effektivt sätt att identifiera skav och ineffektivitet i organisationer är att gemensamt kartlägga de processer som faktiskt pågår. Detta gör vi workshop-form. Resultatet blir underlag för hur vi ska gå vidare och uppnå det vi vill.

Vi fokuserar på effekterna

Vi säljer inte processer. Vi säljer effekter av det vi gör. Och vi gör det tillsammans med er. Annars skulle det aldrig fungera. Det finns tusentals exempel på konsultinsatser som aldrig leder nånstans eftersom det inte är förankrat i de verkliga behoven.

Vi älskar feedback-system

Det finns i stort sett ingenting som är så effektivt som ett system för feedback på en arbetsplats eller en grupp om man vill bli bättre eller mer effektiv. Vi har en modell för feedback vi själva utvecklat och framgångsrikt använt i över 20 år.

Fler möjligheter...

LEDARUTBILDNINGAR

Utbildningar för chefer,  arbetsledare och projektledare.

TEAMUTVECKLING

Program som utvecklar och förbättrar effektiviteten i teamet.

INDIVIDUELL UTVECKLING

Individuellt anpassade stöd
för ledare och chefer.