Utveckla teamet


Alla som någon gång varit med i ett framgångsrikt team som ”flyger”, vill alltid tillbaka till ett liknande sammanhang.
Men de flesta av oss har nog också varit med i grupper som fastnat i bekväma fåror, där mål och
ambitioner inte längre känns så närvarande. Där en ny idé kan mötas av kommentarer som
”det funkar inte”, ”det har vi redan testat”. I hårt ansatta team kan det kännas som att varje
dag mer eller mindre är en fråga om överlevnad, att det är svårt att hålla ihop och hålla ut. 
Vi inspireras och jobbar med flera olika metoder och modeller, bland annat KATA, 
Design Thinking och Team Performance Model, som har hjälpt många grupper
och team att hitta nya drivkrafter.

Lyft ledningsgruppen

Den kanske viktigaste gruppen eller teamet på en arbetsplats är ju ledningsgruppen. Fungerar den mindre bra, kommer det att smitta av sig på hela organisationen. Vi jobbar bland annat med intressentanalys, arbetssätt, lojalitetsdilemman och relationsbyggande.

Utveckla med Team Pro

Team Pro är ett svenskt verktyg som kombinerar praktisk teamutveckling med den senaste forskningen på området och fungerar bra i både enskilda team,  mindre företag och hela organisationer som bygger på team-strukturer.

Är du kanske också intresserad av...

ORGANISATIONSUTVECKLING

Processer och program för att utveckla organisationen

UTVECKLING INDIVID

Individuellt anpassade stöd
för ledare och chefer.

LEDARUTBILDNINGAR

Utbildningar anpassade för chefer och arbetsledare.