J O U R N A L I S T I K E N


Vissa delar i jobbet har vi alltid behövt vara bra på. 
Men det är också mycket nytt att ta in. 
Våra program utgör en mix av de största behoven just nu.


LEDARSKAP  |  ORGANISATION

HEM  |  ERBJUDANDE  |  JOURNALISTIK

Tolv steg till en ny journalistik 

Så gör de som lyckas

Mediamentorerna har skapat ett verktyg både för att kunna analysera den journalistik vi idag gör och kunna rikta åtgärder och insatser där de gör mest nytta. Verktyget bygger på vår analys av vad de som lyckas egentligen gör. Vi har skapat verktyget för att ge bättre vägledning både för oss själva och våra kunder när det gäller utveckling av journalistiken. 

Följaktligen bygger också våra kurser för journalister på den här erfarenheten. Mer om det kan du läsa nedan. Vill du ha "Tolv steg till en framgångsrik digital journalistik" kan du beställa den av oss genom att maila oss här

 
 

FÖR JOURNALISTER

Kurser & Workshops 

2024

> Så blir du mest läst

Innehåller mycket interaktion och deltagarna gräver i frågan hur digitaliseringen påverkat människors beteenden och hur det i sin tur påverkar hur vi bör presentera vår journalistik för att få materialet att lyfta.

> Intervjuteknik
Så grundläggande, men ändå så avgörande. Workshop som vässar din intervjuteknik så du får fram det du vill.

> Idéarbete med läsarna
Vi har skapat en mötesmodell för att generera bästa möjliga idéer med läsaren i fokus. I den här workshopen får du jobba med frågan om varför det är så viktigt att idéarbeta med läsarna och hur man kan gå tillväga. 

> Effektiva rubriker
"Rubriker, det kan jag redan", tänker du kanske. Men då har du inte gått den här workshopen som inte bara överraskar utan också vidgar begreppet rubrik.

> Jobba med video
Så här gör du för att på ett smart och effektivt sätt använda video som ett verktyg och en publiceringsform i ditt dagliga arbete.

> Dra isär journalistiken
För att lyckas digitalt med vår journalistik behöver vi både bli snabbare – och mer fördjupande. Mediamentorerna modell delar in journalistiken i sex olika publiceringstempon som kräver olika angreppssätt för att optimeras. Här får du lära dig allt om detta.

> Grävande journalistik
De flesta lokala mediehus har med minskande resurser inte möjlighet att ha grävgrupper. Vi har tagit fram en modell för lokaltidningar som vill bli bättre och mer effektiva i sitt grävande.