HEM  |  ERBJUDANDE  |  LEDARSKAP  |  INHOUSE

Kliva ur gamla fotspår

Ledarskap är på många sätt en egen kompetens, men utan publicistisk erfarenhet skulle de flesta ledare i media stå sig ganska slätt. Mediamentorerna är, vad vi vet, Sveriges enda utbildningsföretag med både publicistisk kompetens och organisations- och ledarutvecklingskompetens.  

Att vara chef eller arbetsledare i media har fram tills för bara några år sen handlat mycket om att förvalta i ett arv. Tidningsredaktionerna såg i stort sett likadana ut i nästa hundra år och om vi väckte en redaktör mitt i natten kunder hen utan problem räkna upp allt som behövde göras för att få ut en papperstidning. Inom etermedia har det inte varit lika statiskt, men grunddragen i arbetssätt har ändå varit desamma i minst femtio år.
Idag är nästan allting annorlunda och vi försöker varje dag få grepp om vad som egentligen behöver göras i den nya omvärld vi lever.
Inte längre som det var i hundra år
Alla redaktioner har dagligen pratat om den digitala omställningen i minst tio års tid. Och i takt med att det påverkar våra prenumerationsintäkter och annonsintäkter blir tonläget allt högre. Men det är vår erfarenhet att det, trots ganska tydliga behov av förändring, ändå är svårt att få det ske i den takt vi behöver.
Ett skäl till det är att vi i den gamla kontexten jobbade mycket med delegering. Stora delar av redaktionen gick av sig själv. Det var en väloljad maskin där alla visste sin uppgift och tog ansvar för den. Men när arbetsuppgifterna plötsligt förändras, publicistiken tar nya vägar och organisationen är annorlunda så kan vi inte längre delegera. Vi måste alla lära om på nytt. Det kräver ett annat ledarskap.
Så om du går en intern ledarutbildning hos oss kommer du att få jobba med några grundläggande frågor. 
Vad ska vi publicistiskt göra annorlunda?
Vad är det vi behöver göra mer eller mindre av i den digitala kontexten? Vilken typ av journalistik behöver vi driva för att lyckas få trafik, läsare och digitala prenumeranter? På de flesta redaktioner är det här en fråga som inte har ett entydigt svar. Men som ledare behöver du ju veta vilken linje du ska driva.
Hur ska vi undvika att fortsätta i samma fotspår?
Förändring är svårt. Särskilt på arbetsplatser där det sedan länge finns invanda rutiner.  Ofta skickar vi folk på inspiration och utbildningar, men det leder inte direkt till någon förändring. Hur vi konkret leder denna förändring är därför helt avgörande för om vi ska lyckas eller inte.
Skräddarsytt

Våra ledarutbildningsprogram kan vara från sex månader till ett år beroende på antal deltagare och specifika behov. Men programmen är alltid skräddarsydda för de behov kunden har.

"Så skönt att bara få prata med nån annan som har samma utmaningar"

Att vara chefredaktör eller redaktionschef kan vara nog så ensamt. Man har inte kollegor med samma jobb runt omkring sig på det sätt man har som reporter, exempelvis. Ändå är behoven stora av att få dryfta olika problem och utmaningar man möter i vardagen. 

Vår erfarenhet är att interna ledarprogram har stor effekt på den gemensamma kraften. Det för alla samman till en gemensam uppgift och skapar bättre möjligheter för att kunna stödja varandra. Samtidigt är det inte så ofta vi får samlas för att i lugn och ro prata om vad vi faktiskt håller på med. Särskilt i den snabba takt allting sker just nu.

Deltagarna i våra utbildningsprogram vittnar ofta om detta; hur värdefullt det är att få ha reflekterande samtal med andra i samma läge och att det därför kanske inte känns lika ensamt längre.

I en av landets mediekoncerner genomförde vi häromåret ett ledarprogram där vi delade gruppen i två delar. "Ny som chef" för dem som inte varit ledare så länge och "Erfaren chef" för dem som hade varit med ett tag. Vid vissa tillfällen hade vi gemensamma utbildningspass. Det blev väldigt lyckat, eftersom de två grupperna i vissa avseenden har väldigt olika erfarenheter och behov.

Vi anpassar alltid ledarprogrammen till de förutsättningar och villkor som råder hos våra kunder och vi tror att det är avgörande för att det ska bra.  

Vill du veta mer - kontakta oss