HEM  |  ERBJUDANDE  |  LEDARSKAP  |  ÖPPNA UTBILDNINGAR

Ledarutbildning av, med och för publicister

Vi vågar nog påstå att det är mer utmanande att vara ledare i media än de flesta andra branscher. Skälet till det är ganska enkelt. Det ligger i journalisters dna att ifrågasätta auktoriteter. Därför tror vi också att mediechefer behöver ledarutbildningar som utgör från den verklighet publicister lever i. Det var också därför Mediamentorerna startade i mitten av nittiotalet. Det fanns inga anpassade ledarutbildningar för journalister.

Mediamentorerna genomför öppna utbildningar när det finns en större efterfrågan. Av det skälet har vi inga bestämda datum förrän vi vet att vi kommer genomföra en utbildning. Om du som individ är intresserad av att gå en ledarutbildning, kontakta oss här.

Vi skiljer gärna på utbildningar för erfarna chefer och den som är ny som chef, men stora delar av innehållet är ändå detsamma. Utbildningarna är uppdelade i ett antal moduler, där varje modul typiskt sett består av två dagar eller halvdagar. Här exempel på programinnehåll:

MODUL 1

Kompetens- och situationsanpassat ledarskap, coachning och ledarskapets hörnstenar.

MODUL 2

Omvärlden och hur den Digitala transformationen påverkar oss

MODUL 3

Gruppdynamik och Teamutveckling

MODUL 4

"Hur få det att hända?" Scorecards och andra verktyg för att driva utveckling

MODUL 5

Det personliga ledarskapet. Vem är jag och hur vill jag vara?

Vill du veta mer - kontakta oss