Tufft år i en uppåtgående trend

När vi nu närmar oss slutet av ett omtumlande 2022, så är det tyvärr med ganska stora osäkerheter för mediebranschen. Kriget i Ukraina, lågkonjunktur, elpriser och räntor är bara några av de faktorer som påverkar både oss, våra läsare, lyssnare och annonsörer. Samtidigt händer detta i en tid då de värsta kriskänslorna för mediebranschen har förbytts i optimism. Branschen är sedan länge mitt i en omställning som aktörerna så sakteliga verkar kunna ta greppet om.

Vi på Mediamentorerna har ju under många år befunnit oss i hjärtat av branschen genom att stödja och utbilda ledare, chefer och medarbetare till att lyckas bättre i sina respektive roller och gemensamt i de företag de verkar. 

Det innebär också att vi ständigt känner av stämningar, klimat och framtidstro - eller misstro. Och ja, det har varit ett antal år med stora osäkerheter kring hur vår bransch ska klara den digitala omställningen. Vissa ligger väldigt långt fram, medan andra kämpar längre bak.

Vi vågar nog påstå att vi för ett par år sedan var lite pessimistiska. Många av våra kunder hade svårt att hitta rätt väg i det nya medielandskapet och kämpade med att förflytta sig från att vara analoga eller pappersorienterade till ett för läsare, tittare, lyssnare och omvärld mer relevant sätt att verka på.

Men känslan över tid är att det verkligen har vänt.

Framförallt lyckas alltfler bättre med att konvertera sina pappersprenumeranter till digitala prenumeranter, men vi ser också hur journalistiken i sig anpassar sig till de uppväxande generationernas behov och beteendemönster. Vilket ju är en förutsättning för överlevnad.

Och samtidigt tror vi på Mediamentorerna att utvecklingen förmodligen behöver gå ännu snabbare och vara ännu mer omfattande, för att medieföretagen ska kunna säkra en stark ställning även på sikt.

Även om en och annan kanske skulle vända sig emot den maktkoncentration som skett - i stort sett består mediesverige idag av fem-sex koncerner, om vi exkluderar public service - så har den ändå medfört resursförstärkningar, mer uthållighet och mer muskler för att kunna fortsätta utveckla en av vår tids viktigaste uppgifter. Att med kvalitet berätta, granska och syna skeenden och företeelser utifrån ett medborgarperspektiv.

För oss på Mediamentorerna har det aldrig varit svårt att formulera varför vi gör det vi gör.

Demokratin är utmanad. Journalistiken är viktigare än någonsin. Och vi vill finnas för er som varje dag kämpar och sliter för att, om möjligt, kunna bidra till lite mer framgång och lite snabbare utveckling.


God Jul och Gott Nytt År till alla våra kunder, nya som gamla!