Tre tunga skäl till Gotas storsatsning på ledarskap

Den digitala transformationen har förändrat medielandskapet i grunden.
Under de senaste tio-femton åren har förutsättningarna i vissa avseenden förändrats radikalt i en bransch som före det i stort sett var sig lik i över hundra år. Det här ställer nya krav på alla, men svårast är det kanske för chefer och arbetsledare som ska leda redaktionerna i en ofta oviss omvärld.
- Jag skulle säga att kvaliteten på våra ledare är helt avgörande för att vi ska kunna driva på transformationen på ett framgångsrikt sätt, säger Kristina Bingström, chefredaktör på Smålandsposten. Och särskilt viktiga är arbetsledarna.

I höst påbörjar Gota Media en satsning på att utveckla ledarskapet i koncernen. Man gör det bl a för att man ser att villkoren och förutsättningarna för redaktionella chefer har förändrats kraftigt och att dagens medielandskap delvis kräver en ny typ av ledarskap.

- Jag ser framförallt tre stora skillnader mot förr, säger Kristina Bingström. För det första är förändringarna i omvärlden mycket snabbare än tidigare, och dessutom sker de konstant hela tiden. Det finns liksom ingenstans att andas längre. Det bara pågår.
- För det andra publicerar vi oss hela tiden på flera olika plattformar vilket kräver olika slags handpåläggning och därmed olika slags arbetsledning.
- Det tredje jag tänker på är ett ökat kommersiellt tryck. De av våra chefer som varit med länge, har aldrig tidigare behövt tänka på intäkter. Nu hänger det plötsligt intimt samman med den journalistik vi producerar och det är ganska kraftigfull omställning för många.
Gota har valt att starta två olika ledarutbildningar parallellt. De vänder sig till lite olika profiler.
- Ja, en sak som blivit uppenbart för oss är att erfarna chefer inte gärna kan gå samma utbildning som de nya. Därför har vi delat på de nyaste och de mer erfarna. Vi tror också att det är olika slags utmaningar för de här två grupperna. Vissa väldigt erfarna chefer kan ha det nog så knivigt att hitta rätt i det här nya landskapet vi har.
Gota har också ett tredje utbildningsben: Projekt- och självledarutbildning som vill fokusera på medarbetare som kanske har en ambition att bli ledare eller på de som ska leda kortare projekt.

Uppdraget att utbilda koncernens chefer har gått till Mediamentorerna, som redan har ett mångårigt samarbete med flera av mediehusen inom Gota för såväl ledarutveckling som organisations- och publicistisk utveckling.
- Det här är superspännande, säger Jonas Elgh på Mediamentorerna. Man kan inte nog betona vikten av att göra den satsning som Gota nu gör. Det är en enorm skillnad på att leda redaktioner idag jämfört med hur det var för 20 år sen.
- Så jag tycker förstås att det är både smart och framsynt.
Nu ska redaktionerna bara klara av en valrörelse, sen drar de nya utbildningarna igång.

Foto: Lars-Göran Rydqvist