Så uppfattas du egentligen som ledare

Förr i tiden var det ofta den bästa journalisten som också fick bli chef. Men idag vet vi att ledarskap också kräver helt andra kompetenser än själva kärnkompetensen som journalist. Och för att utvecklas som ledare, behöver vi förstås fortbilda oss. Och kanske allra viktigast: förstå oss själva. 

Som chef eller arbetsledare använder vi oss själva som verktyg i jobbet. Vi är inte robotar, vi är personligheter med erfarenheter och egenskaper som alla kommer in i jobbet och när vi interagerar med andra. Vi kan lära oss nya metoder och tekniker, men vi kan bortse från vad vi är. Av det skälet kan det vara bra att kolla av hur vi uppfattas av andra. Om vi kan få mer syn på det, kan vi också i viss mån anpassa vårt ledarskap så att det leder till det vi vill att det ska leda till.

IDI är ett verktyg Mediamentorerna jobbat med under ett antal år.  Det skapades i USA i slutet av sjuttiotalet och används idag på 22 språk i över 40 länder i världen. IDI betyder Interpersonal Dynamics Inventory och poängen är att utforska hur jag fungerar i den miljö och det sammanhang där jag verkar. 

Det är ett sätt att förstå hur man upplevs av andra. Om jag kan få självinsikt kring hur jag uppfattas i min ledarroll bidrar till att jag också kan öka min förmåga att samspela med andra. 

- Ofta innebär det att jag faktiskt får kvitto på det jag redan anar eller förstår, säger Tinna Bondestam. Men det ger också alltid nya insikter om sånt jag inte kände till.
- Det viktigaste är att inte se verktyget som ett personlighetstest, för det är det inte. Det är ett verktyg som utforskar min roll.

Att göra ett IDI-test kan vara nervöst. "Vad ska folk säga om mig?"
- Jo, det finns en sårbarhet i detta som man måste ha respekt för. Det kräver mod och nyfikenhet att göra det. Och kanske också en psykologisk trygghet. 
- Men vi genomför naturligtvis detta med omtanke och varma händer. Och det behöver även den som gör det tänka om sig själv. 
- Jag brukar säga att det handlar om att älska sig själv i sin ofullkomlighet, säger Tinna.

I Sverige har ungefär 170 000 personer gått igenom IDI och mediamentorerna är licensierade handledare för metoden.