Nu kan kulturinstitutionerna vända kris till framgång

Just när det kanske är som tuffast för många kulturinstitutioner i Sverige, utgör det samtidigt en väldigt bra möjlighet att förnya och utveckla verksamheterna.
Det menar Herbert Neuwirth på Mediamentorerna som just kommit hem från ett kvartal som tf vd för Norrlandsoperan i Umeå.-  Ja, min spaning är att det behövs en uppdatering och föryngring av många kulturinstitutioner och när man nu ändå måste se över kostnader och organisation är detta ett gyllene tillfälle.

När kostnaderna överstiger anslagen och uppräkningarna inte räcker för att täppa till gapet, så tvingar det fram rationaliseringar hos institutionerna. De kan vara smärtsamma och riskerar i många fall att försämra eller minska utbudet.
- Men så behöver det inte vara, menar Herbert. Jag tycker mig se ett ganska stort behov av både en föryngring och en effektivisering hos många kulturinstitutioner. Om man vågar, så finns det mycket att åstadkomma just nu.
- Och jag tror att det ofta handlar om mod, då det kan innebära att man ruckar på många års invanda principer och strategier. Men belöningen kan bli stor.

Fyra käpphästar

Herbert har listat fyra åtgärder han ser som prioriterade just nu.

> Digitalisering 
Behöver vi verkligen en manuell biljettkassa när över 90% av alla biljetter säljs på nätet? Nja. Jag tror att det finns mycket att vinna på en snabbare digitalisering än den som nu sker.
> Samarbete
Som ledarutbildare och organisationskonsult ser jag att den interna samarbetskulturen kanske inte alltid är den bästa. Här finns stora vinster att göra, både konstnärligt och rationellt.
> Samverkan med externa aktörer
När samverkan med externa aktörer ökar, stimulerar det tillflödet av energi och intryck, samtidigt som det minskar kostnaderna.
> Nya målgrupper
Det är väl ingen hemlighet att abonnemangs-kunderna har en väl hög medelålder. Locka nya publik genom att erbjuda nytt utbud.

- I grund och botten har kultursektorn drabbats av samma utmaningar de flesta branscher gjort. Alltså att möta de förändringar i beteenden och behov som digitaliseringen gett upphov till. Det vore inte bara tråkigt utan också ett samhällsproblem om man inte klarar det.


Herbert Neuwirth är konsult och delägare i Mediamentorerna och har en lång karriär bakom sig som journalist, ledare och organisationskonsult. Han har också en Master i Digital Media Management.