Mycket snack, lite verkstad.

Alla pratar om det. Alla tycker det är bra och nödvändigt, men få jobbar med det på ett konsekvent och genomtänkt sätt.
- Feedback är ett självklart inslag i ett modernt ledarskap, men ack så svårt att få till i vardagen, säger Marie Erlandsson, marknadsområdeschef på Gota Media.

Gota Media genomför just nu utbildningar i feedback för över 250 medarbetare. Utgångspunkten är att feedback-system driver utveckling, om det görs på ett effektivt och konstruktivt sätt.
- Jag upplever att behovet av konstruktiv feedback ökat på senare år, inte minst drivet av pandemin och det faktum att människor arbetar alltmer hemifrån, säger Marie Erlandsson. 

Redaktionella miljöer kan vara tuffa att arbeta i. Journalister är generellt sätt verbala människor som kan och gärna vill uttrycka sig och sina åsikter. Och även om ett öppet samtalsklimat är bra, kan kritik som delas ut oförsiktigt få negativa effekter på enskilda individer. 

- Hela poängen med feedback är ju att vi som individer och kollektiv ska kunna göra det bättre nästa gång, säger Tinna Bondestam på Mediamentorerna. Därför måste feedbacken vara konstruktiv, tydlig och ges i omtanke om den som ska ta emot den.
- Saknas omtanken är det lätt att vi sluter oss och inte tar in det andra säger och då har vi förlorat effekten, menar Tinna.

Man brukar tala om minst tre kriterier för att feedback ska ha positiva effekter och driva utveckling:
  • Tydliga kriterier. Vad är det vi ska ge feedback på?
  • Omtanke. Det är en människa som ska ta emot det du säger. Var omtänksam.
  • Motiveringar. Säg inte bara Bra!. Säg varför det är bra. Eller mindre bra.
- Jag fick en massa aha-upplevelser av utbildningen vi genomfört, säger Marie Erlandsson. Inte minst att jag har ett eget ansvar att utvecklas och därför också behöver be mina kollegor om feedback. När vi lyckas bygga en kultur där vi ber varandra om reflektioner för att vi vill utvecklas, då har vi kommit långt.
- Det jag tycker är svårast är att det lätt blir lite stolpigt i början. I redaktionella miljöer är man ju van vid att pladdra på, men om det här ska funka måste man försöka följa några principer och tänka på vad man säger och hur man säger det. Det är inte helt lätt, säger Marie.

Vill du läsa mer om Mediamentorernas feedback-program, klicka här