Journalistbrist alltmer akut

För bara några år sedan hade en svensk lokaltidning över hundra sökanden till sina sommarvikariat. Idag är det helt annorlunda. Vissa redaktioner får inte tag på några vikarier alls. Bristen på journalister börjar bli akut och alltfler röster inom branschen anser att något måste göras.

För bara några dagar sedan kallade Bonnier News till krissamtal med bl a några utbildningsinstitutioner och Arbetsförmedlingen för att sätta igång ett samtal om hur krisen ska kunna lösas. Mellan raderna kan man läsa att det är bristen på "kvalificerade" journalister som är problemet, vilket antyder att de sökanden som finns inte har tillräckligt hög kompetensnivå, vilket torde vara en naturlig följd av att antalet sökanden till utbildningarna är färre.Ner antalet sökanden har gått ned, har det i sin tur lett till att en del folkhögskolor lagt ned sina utbildningar i brist på efterfrågan. Utöver det faktum att branschen sysselsätter färre idag än för tio-femton år sedan, har det också etablerat sig som en sanning att inga journalistjobb finns, vilket ytterligare begränsar efterfrågan.

Samtidigt är mediebranschen i en kraftfull omställning och det inte helt lätt att argumentera för att någon ska söka sig till en bransch som just nu är så osäker. 


- Jag upplever det som att många utbildningsinstitutioner heller inte riktigt hängt med i utvecklingen, säger Jonas Elgh på Mediamentorerna, som sedan 2015 jobbat mycket med lokala mediehus omställningsarbete.
- Fortfarande verkar lite för många utbildningar vara designade efter det gamla analoga sättet att tänka och arbeta och det är ytterligare en utmaning branschen behöver ta sig an.