En nödvändig satsning

Sedan 1995 har Mediamentorerna coachat, inspirerat och utbildat chefer, arbetsledare och redaktioner i svenska mediehus. Och eftersom omvärlden alltid är i ständig förändring, är vi också förstås tvungna att hela tiden utvecklas och förnyas.

För ungefär sex år sedan gjorde vi som coacher och konsulter en viktig omställning från ett rätt formatbundet arbetssätt till ett mer anpassat och flexibelt sätt att tänka och jobba i en digital verklighet. Nu gör vi ytterligare en nysatsning; utbildningar för alla redaktionella medarbetare i en tid då villkoren för journalistiken ändras snabbare än någonsin.

Vi vill vara både ett stöd och en pådrivare för en journalistik, som inte bara överlever fake news, polarisering och sociala medier, utan också stärker journalistikens betydelse i utvecklingen och värnandet av ett demokratiskt samhälle. 

Under de senaste åren har det blivit mer uppenbart för de flesta att det journalistiska hantverket har förändrats och behöver utvecklas ytterligare. Det är större skillnad än vad vi kanske vill tro på att jobba i ett digitalt nyhetsflöde jämfört med en papperstidning eller tablå-tv. Det är exempelvis viktigare att få mycket läsning och tittning på enskilda stories än att helheten lockar. Det är helt enkelt så den digitala logiken och användarmönstret ser ut. 

Vi tror inte att vi sett något som ingen annan ser. Alla ser detta. Inte desto mindre kan det vara svårt att ändra på invanda mönster. 

Alltså, vilka kurser kan man som reporter ha mest nytta av om man vill fortsätta vara konkurrenskraftig och betydelsefull för sina läsare? Ja, den frågan försöker vi nu svara på så vi kan erbjuda ett fortsatt matnyttigt kursutbud för mediebranschen. Alla idéer från er mottages tacksamt, så försöker vi snabbt göra verkstad av dessa!

Tinna Bondestam, vd