Stora skillnader mellan nya och gamla medieledare

- Det pågår ett ledarskifte i mediebranschen och det är ganska stora skillnader mellan generationerna. Jag uppfattar det som att yngre chefer och arbetsledare är väsentligt mer fokuserade kring teamwork och samarbetsformer än den äldre generationen.

Tinna Bondestam jobbar just nu med ledarprogram som bland annat bygger på möten mellan de två generationerna.
- Den generation ledare jag själv tillhör har varit mycket mer av ett lok som ska dra redaktionen. Pusha och motivera. Och det kan vara nog så tröttsamt. Och ensamt.
- Nya ledare har mycket mer teamwork-känsla. De vill inte uppfattas som auktoritära och utgår mer från att vi ska göra det här tillsammans, säger Tinna.

Inom kort kommer Mediamentorerna att påbörja en ledarutbildning inom Gota Media, bland annat med fokus på att sammanföra generationerna.
- Ja, när vi gör ledarutbildningen så skiljer vi på rutinerade, erfarna chefer och de som är mer färska. Dels för att det förstås är olika nivåer på erfarenheten, men också för att man behöver utvecklas på lite olika sätt.
- Jag tror till exempel att många äldre chefer inte alls har så många möjligheter att faktiskt få prata om hur de har det. Och det är nog inte alltid så lätt att vända sig till någon som är yngre. På det här sättet ger vi försiktigt möjlighet för dom att mötas under trygga former, berättar Tinna.