Samskapande slår alltid ensidig leverans!

För varje år som går får vi bara fler bekräftelser på det vi redan visste; samskapande leder alltid till bättre resultat än om man ensidigt förväntas leverera. En självklarhet kanske någon invänder. Nja, som utbildare och konsulter får vi ofta stå emot förväntningar om att vi ska sitta på någon slags sanning. Mirakelmedicinen som ska fixa allt. Det gör vi förstås inte. Däremot kan vi starkt bidra i en process som leder till nya lösningar. Det har 2022 inte minst visat oss. 

Året har varit omtumlande för alla. Så även för oss, fast på ett kanske mer positivt sätt. Vi har aldrig haft så mycket att göra som i år och aldrig har vi sett så mycket framtidstro, engagemang och vilja hos våra kunder som just i år. Och det som präglar relationen med våra kunder är just ett ömsesidigt förtroende och förståelse för att vi måste jobba tillsammans. Ingen kan ensidigt leverera utveckling som är så komplex och som till största delen består av människor och relationer mellan oss. Här kommer några bra exempel…

Gotas modiga satsning på ledarskap

Mediekoncernen Gota identifierade tidigt på året, tillsammans med oss, ett behov av att stärka ledarskapet i alla publicistiska delar av verksamheten. Gemensamt skapade vi ett ledarprogram som vänder sig till både erfarna och nya chefer såväl som projektledare och teamledare. Och det har varit en energiboost som redan nu ger resultat.

Feedbackens betydelse för framgång

Tillsammans med SR-Akademi, som hanterar kompetensutvecklingen inom public service-bolaget, bidrog vi i en omfattande satsning på feedback under 2022. Så gott som samtliga producenter och gruppchefer gick igenom en interaktiv utbildning som bidrog till förståelsen för feedback som ett mycket kraftfullt verktyg för utveckling och kvalitetsförbättringar.

Liten men naggande god

En av våra mindre kunder, Trelleborgs Allehanda, visade under året som gått att man kommer väldigt långt med mod, engagemang och vilja att skapa något nytt. Redaktionen gjorde om hela organisationen, byggde nya processer och arbetssätt och införde nya publicistiska principer. Bland annat ville man öka kontaktytorna med läsarna och skapa större möjligheter till interaktivitet och dialog. TA:s satsning på Live-flöde blev omvittnat framgångsrik och har bland annat gjort att andra vill veta hur de gjorde. Heja TA!

Internationell omstart

Mediamentorerna har alltid haft internationella samverkansprojekt. Vi har varit i Vietnam, Sri Lanka, Namibia, Rwanda och Kosovo, för att nämna några. Efter en pandemi som satte stopp för det mesta, kom vi igång i år igen. På uppdrag v SR MDO återvände vi till Rwanda Broadcasting Agency, public service-bolaget i Rwanda, för att stödja högsta ledningen i sitt arbete med en ny strategisk plan för ett starkare public service under de närmaste fem åren.

Genomgripande förändringsprocess

Vi fick också vara med och bidra när en annan mindre redaktion skulle göra en genomgripande förändringsprocess, Finska redaktionen på Sveriges Radio. Förändringsledningsgruppen utforskade modigt och ihärdigt nya vägar att gå, nya målgrupper att nå, nya arbetssätt och en ny organisation. Allt för att möta nuvarande och framtida lyssnares behov. Starkt jobbat.

Samspel bredvid podiet 

Ibland gör vi insatser utanför mediebranschen. Inom just kultursektorn är ju förhållandena inte helt olika dom inom media. Under året har vi bl a  jobbat i ett omfattande projekt för Norrlandsoperan där vi exempelvis stöttat stämledarna genom att tydliggöra gruppdynamiken i orkestern och jobba med ledarskap – inte minst bredvid podiet. Dessutom initierade vi ett on-boarding-program för nya orkestermedlemmar som utvecklas av en arbetsgrupp med de nyast anställda efter nyår.

Vi ses 2023.

God Jul och Gott Nytt År från oss på Mediamentorerna!